Heeft u hulp nodig of vragen? 0492 – 731 400

Algemene voorwaarden

Voor het stallen van een object hanteren wij de volgende voorwaarden:

 • Het object dat ter stalling wordt aangeboden, wordt inclusief alle daarin of daaraan voorkomende accessoires gestald geheel voor eigen risico van de staller
 • U dient zelf te zorgen voor een cascoverzekering van het object indien gewenst, zodat het object bijvoorbeeld verzekerd is tegen brand. Het casco verzekeren van uw object is geen voorwaarde om hem bij ons te mogen stallen;
 • Het gestalde object mag in geen geval ontvlambare of ontploffingsgevaarlijke stoffen en/of voorwerpen bevatten;
 • De staller is aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van de in het gestalde object voorkomende bederfelijke waren en/of gevaarlijke stoffen;
 • In de stallingsruimte mogen geen werkzaamheden verricht worden aan het gestalde object;
 • Het binnen- en buitenzetten van het gestalde object wordt uitsluitend gedaan door de stallinghouder. Het object dient derhalve voorzien te zijn van deugdelijke en gangbare wielen en neuswiel. Een koppelingslot is niet toegestaan en het plaatsen van wielklemmen is verboden;
 • De stallinghouder heeft het recht gedurende de stallingperiode het gestalde object te verplaatsen. Dit geldt ook voor campers. Derhalve dienen campers altijd te starten en dient een (kopie) sleutel in het bezit te zijn van de stallinghouder;
 • De vergoeding voor de stalling dient vooraf te worden betaald voor een volledig jaar. Voor de berekening wordt de maximale lengte gehanteerd (inclusief dissel en eventueel fietsenrek e.d.);
 • Op de prijs is een jaarlijkse indexering van toepassing;
 • Voor het gebruik van elektriciteit (opladen) worden jaarlijks kosten in rekening gebracht. De kosten van een opladen worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de actuele energieprijzen.
 • Onbeperkt gratis ophalen;
 • Indien wij tijdens de stallings- of verplaatsingswerkzaamheden schade toebrengen aan uw object, zijn de herstelkosten voor onze rekening.

 

Helaas zijn beide stallingen vol.
Je zou eens kunnen vragen bij  tpakhuuslandhorst

Bereken uw prijs