Heeft u hulp nodig of vragen? 0492 – 731 400

Ook zonder disselslot is uw caravan verzekerd tegen diefstal bij Parki

Ook zonder disselslot is uw caravan verzekerd tegen diefstal bij Parki

Regelmatig krijgen we de vraag waarom er geen disselslot is toegestaan. Verzekeraars wijzen er vaak op dat een disselslot, of koppelingslot, verplicht is voor de verzekering tegen diefstal.

Echter bij Parki is een disselslot niet toegestaan. Dat komt omdat we voor het verplaatsen van de caravans een mover gebruiken. Met een disselslot zou dit niet mogelijk zijn.

Maar wist u dat de meeste verzekeraars dit ook toestaan? Meestal staat in de voorwaarden opgenomen dat als de caravan in een afgesloten stalling staat, een disselslot in de stalling niet verplicht is.

We hebben het voor u uitgezocht door de voorwaarden van enkele grote verzekeraars te checken en het is geen probleem!

Conclusie: Heeft u uw caravan gestald bij Parki zonder disselslot? En wordt uw caravan gestolen terwijl hij bij Parki staat? Dan is uw caravan toch verzekerd voor diefstal.Maar de kans op diefstal bij Parki is klein, wij zorgen goed voor uw caravan. Onze stallingen zijn volledig afgesloten, aangesloten op een alarmcentrale en het volledige binnen en buiten terrein wordt gefilmd met HD camera’s.  Uw caravan is bij ons in veilige handen!

Zie hieronder voor het onderzoekje bij wat verzekeraars:

Verzekeraar Bepaling in de verzekeringsvoorwaarden Bij Parki….
ANWB Je bent verplicht om de caravan te beveiligen tegen diefstal met een SCM goedgekeurd disselslot en/of SCM goedgekeurde wielklem als je de caravan onbeheerd achterlaat:
– op eigen of andermans terrein;
– langs de openbare weg.
..staat uw caravan staat op andermans terrein, maar wel:
– Beheerd
– Bewaakt en beveiligd, en;
– Afgelosten
Conclusie: Geen disselslot in de stalling = geen probleem
Europeesche 2.7.6 Wat zijn uw verplichtingen om diefstal te voorkomen?
•U moet uw caravan beveiligen tegen diefstal met een goedgekeurd koppelingsslot of goedgekeurde wielklem.
• Bedraagt de verzekerde waarde € 20.000,- of meer? Dan moet u uw caravan beveiligen tegen diefstal met een goedgekeurd koppelingsslot en een goedgekeurde wielklem.
• U moet kunnen aantonen dat u de bovenstaande verplichte maatregelen heeft genomen om diefstal te voorkomen. Deze verplichting geldt niet bij beroving.
• Laat u uw caravan achter in een (winter)stalling? En kunt u een of meer van bovenstaande maatregelen om diefstal te voorkomen niet uitvoeren, omdat de eigenaar van de stalling het niet toestaat? Dan hoeft u deze maatregelen niet te nemen. U moet wel met de voorschriften van de eigenaar kunnen aantonen dat u dit niet mocht.
… laat u uw caravan achter in een stalling achter waar het niet is toegestaan. Hiermee vervalt uw verplichting vanuit de verzekering om een disselslot aan te brengen in de stalling.
Interpolis Geen bepaling
Univé U bent niet voorzichtig genoeg als u bijvoorbeeld: • losse apparaten in het zicht achterlaat;
• zonnepanelen niet stevig vastzet aan uw caravan;
• uw caravan niet goed afsluit;
• uw caravan niet beveiligt met een VbV/SCM goedgekeurd disselslot of wielklem. Als uw caravan in een afgesloten stalling staat, is het disselslot of de wielklem niet verplicht.
…staat uw caravan in een afgesloten stalling. Daarom is een disselslot niet verplicht vanuit Univé.
Terug naar blog & nieuws